Email

info@aycemak.com.tr

Fabrika Ofisi

Mustafa Kemal Mahallesi Özdemir Sokak No:65 Turgutlu/MANİSA

İletişim Formu

Aycemak Kümes Ekipmanları Sub 19, 2019 Hayvancılık Endüstrisinde Soğutma ve İklimlendirmenin Önemi

Hayvancılık Endüstrisinde Soğutma ve İklimlendirmenin Önemi

Türkiye ekonomisi dahilinde pastada oldukça büyük bir paya sahip olan hayvancılık endüstrisi, gelişen teknoloji olanakları sayesinde kapsamını da günden güne geliştirmeye devam etmektedir. Bu bağlamda Hayvancılık endüstrisinde soğutma ve iklimlendirme gibi yeni yaklaşımlar, hayvanlardan ve çiftliklerden verimin arttırılması kapsamında oldukça işlevsel bir seçenek olarak öne çıkar. Başta hayvanların sağlığı ve gelişimi açısından oldukça önemli olan hayvancılıkta iklimlendirme sistemleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma gibi bileşenlerden oluşan kapsamlı teknolojiler olarak sınıflandırılırlar.

 

İklimlendirme Sistemleri ve Hayvancılıkta Kullanımları

Her şeyden önce hayvancılıkta iklimlendirme sistemleri özellikle çiftlik ve kümes hayvancılığı faaliyetlerinde tercih edilen sistemler olarak öne çıkar. Bu bağlamda iklimlendirme sistemleri, ortam sıcaklıklarının optimize edilmesi ve hayvanların gelişimi için önemli olan sıcaklık değerlerinin sürdürülmesi gibi avantajlarıyla öne çıkarlar. Bu bağlamda Hayvancılık endüstrisinde soğutma ve ısıtma sistemleri; değişken sıcaklık değerlerinin sürdürülmesi gibi işlevsellikleriyle de dikkat çekerler. Alan açısından geniş kümeslerde iç kesimlerle dış kesimler arasındaki sıcaklık farklı değişken olacağından bu gibi sistemlere duyulan ihtiyaç da yüksek düzeydedir. Geniş çiftliklerde veya kümeslerde bu farklılıkların giderilmesi açısından iklimlendirme araçları büyük önem arz eder.

 

İklimlendirme Sistemlerinin Kullanım Avantajları

İklimlendirme sistemleri birçok kullanım avantajını da bünyelerinde barındırır. Özellikle kümes kontrol sistemleri gibi gelişmiş teknolojilerle entegre çalışan bu altyapılar, kümes gibi alanlar dahilindeki sıcaklık düzeylerinin tek bir noktadan kontrol edilmesine olanak verir. Aynı şekilde, kümeslerde boiler tavukçuluk faaliyetleri dahilinde ve et üretimine odaklanan faaliyetlerde de ısıtma sistemleri hayvancılık veriminin arttırılmasına yardımcı olur. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda ise kümes iklimlendirme sistemlerinin genel üretim veriminin arttırılması açısından oldukça önemli olduğunu söylemek doğru olacaktır.

 

Sonraki Haber
+90 850 303 0045

Mustafa Kemal Mahallesi Özdemir Sokak No:65 Turgutlu/MANİSA